Regulamin Uczestnictwa w sesji

 

 1. Rezerwacja terminu sesji następuje poprzez wpłacenie bezzwrotnego zadatku na wskazany przez Fotografa numer konta, w ciągu 2 dni od ustalenia terminu.
 2. Na sesję stawiamy się punktualnie – spóźnienie będzie skutkowało skróceniem czasu sesji o czas spóźnienia.
 3. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z przykładowymi pracami zrealizowanymi przez Fotografa i akceptuje jego percepcję kadru, obrazu, efekt końcowy postprodukcji, jak i ogólną estetykę wykonywanej fotografii.
 4. W dniu wykonaniem sesji nastąpi podpisanie umowy.
 5. Zamawiający wybiera pakiet, który go interesuje, a w ramach pakietu otrzymuje konkretną ilość zdjęć na płycie/i wydruków. Fotograf nie oddaję zdjęć nieobrobionych, istnieje możliwość dokupienia do obróbki większej ilości zdjęć.
 6. Otrzymane zdjęcia można umieszczać w internecie, jednak tylko zdjęcia ze znakiem wodnym Fotografa, ewentualnie podpisem autora.
 7. Przerabianie zdjęć otrzymanych (nakładanie filtrów itp.) jest niezgodne z prawem autorskim, uprasza się o nie ingerowanie w fotografie otrzymane po sesji.
 8. Na sesję przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci.
 9. Odwołanie/przesunięcie sesji należy zgłaszać max. 24 godziny wcześniej.
 10. Zapłata za sesję następuje w dniu sesji. Możliwa jest płatność przelewem w terminie wskazanym przez Fotografa, jednakże nie uregulowanie płatności skutkuje rozwiązaniem umowy.
 11. Dodatkowo domawiane odbitki/albumy/produkty są realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Nie ma możliwości zapłaty za sesję przy odbiorze zlecenia.
 12. Płatność za pakiet Niezapomniane Chwile następuje w dniu sesji ciążowej. Część noworodkową należy wykonać do 14 dni po porodzie, w przypadkach losowych można sesje przesunąć w terminie do 10 miesiąca życia dziecka. Jeśli Zamawiający nie stawi się na sesje do tego czasu, jest to równoznaczne z rezygnacją z sesji, opłata za część noworodkową nie jest zwracana.
 13. Ilość stylizacji jest określona w danym pakiecie, jednak gdy dziecko na to nie pozwala – istnieje możliwość mniejszej ilości stylizacji.
 14. Termin obróbki to około 40 dni roboczych liczonych od momentu wyboru zdjęć oraz uregulowania płatności za dodatkowe zdjęcia.
 15. Jeśli sesja jest prezentem – voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupienia.
 • Zaproszenie na sesję jest ważne do daty wskazanej na zaproszeniu (do tej daty powinna odbyć się sesja zdjęciowa). Po upływie wpisanej daty voucher traci ważność.
 • Zaproszenie nie może być wymienione na gotówkę.
 • Zaproszenie nie może być przekazane innej osobie niż osoba wskazana w treści zaproszenia.
 • Sesje w prezencie odbywają się od poniedziałku do piątku. Wymagana jest rezerwacja terminu minimum 14 dni przed ewentualnym terminem sesji.
 • Nie przybycie na sesję w wyznaczonym wspólnie z osobą obdarowaną terminie oznacza rezygnację z sesji, a tym samym voucher traci ważność. Powyższe nie dotyczy wypadków losowych, przy czym konieczne jest wcześniejsze poinformowanie Fotografa o ich zajściu. Termin ważności vouchera nie ulega zmianie (nie wydłuża się).
 • W przypadku wyboru większej ilości ujęć niż obejmuje wykupiony w prezencie pakiet, klient (obdarowany) sam płaci za każde dodatkowe ponadpakietowe ujęcie wg cennika dotyczącego danego pakietu. Płatność za dodatkowe ujęcia regulowana jest przelewem na wskazane przez Fotografa konto.